محصولات

VKPAK دارای برچسب زدن اتوماتیک برای برچسب های کاغذی حساس به فشار و همچنین برچسب های آستین پلی اتیلن و جمع شدن بدنه است. سیستم های اتوماتیک ما را می توان برای برنامه های جلو ، عقب ، بسته بندی و چند طرفه پیکربندی کرد. توانایی پیشرفته ما همچنین شامل فناوری چاپ و کاربرد برای کدگذاری UPC است.

VKPAK manufactures a wide variety of automatic labeling systems to meet your labeling needs. The heart of any automatic labeling machine is its control system. VKPAK has developed the most sophisticated controls on the market today with a dizzying array of options that are incorporated with all of our labeling systems. Additionally the controls are adaptable for special applications that you may have.

Whether you need top, bottom, front, back, wrap, neck or any combination of these, we can provide an automatic labeling system to suit your needs. On this page you will find many types of standard automatic labeling equipment, but don't be afraid to call us about any special needs you may have, as the odds are, we can incorporate them into the labeling system you need.